Miks ja kuidas kasutada töötajatele pakutavat maksuvaba sporditoetust?

Peale aastaid kestnud arutelusid lubab riik alates 2018. aasta 1. jaanuarist töötaja tervise edendamise kulusid ettevõttetel korvata.

Pikem eesmärk suunamuutusele on töötajate tervisenäitajate paranemine, mida loodetakse näha analüüsist soodustuse tähtaja lõppedes 5 aasta möödudes. Analüüsitakse näiteks Maksuametist ja Haigekassast saadavaid andmeid ja soodustust kasutanud isikute haiguspäevade arvu muutusi.

Kes, kellele, kui palju ja kuidas?

Soodustust saavad enda töötajatele rakendada kõik Eesti äriühingud, välisriikide filiaalid ja püsivad tegevuskohad, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Piirmäär on kuni sada eurot ühe töötaja kohta kvartalis. Summat ei saa edasi jagada teistele sama tööandja töötajatele ega nihutada järgmisesse arvestusperioodi. Soodustuseks lubatud summa on koos käibemaksuga ning sisendkäibemaksu osa ei saa raamatupidamises tagasi arvestada.

Tasub korraks ka selgitada, keda soodustuse puhul töötajaks loetakse. Töötaja on:

  • töölepinguga töötaja;
  • töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötav või teenust osutav füüsiline isik;
  • juhatuse või nõukogu liige;
  • riigiametnik;
  • füüsilisest isikust ettevõtja, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud.

Tööandja peab võimaldama soodustust kõigile töötajatele, olenemata ametist ja töökoormusest, ning pidama edaspidi arvestust, kui palju konkreetsed töötajad maksuvabastust kasutavad – esitama sellekohase aruandluse, kord aastas 1. veebruariks –deklaratsioon INF 14.

Mis kuulub tervise edendamise kulude alla?

Seaduses on eraldi punktidena välja toodud mitmed erinevad tervise edendamisega seotud kulud, mis ei ole aga kuigi põhjalikult lahti kirjutatud ning võivad nii töötajates kui ka ettevõtjates veel segadust tekitada.

Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu

Lubatud on vaid avalikud rahvaspordiüritused, kus on võimalik kõigil soovijatel osaleda. Avalike rahvaspordiürituste all mõeldakse erinevaid avalikke üritusi ja ürituste sarju: Tallinna maraton, SEB maijooks, Tartu maraton ja nii edasi.

Sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused

Siia kuuluvad nii avalikud spordiklubid kui ka ettevõtte oma spordiklubid, mille kasutamisega seotud kulud töötaja eest kantakse või töötajale kuludokumendi alusel hüvitatakse. Maksuvabalt ei saa hüvitada spordiriideid, -jalanõusid ja -vahendeid. Siia alla ei kuulu ka tööandja poolt lühiajaline spordikompleksi rentimine.

Tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused

Maksusoodustus laieneb tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavatele kulutustele (v.a investeeringud), 100 eurose piirmääraga töötaja kohta kvartalis ning seda saab kasutada töötajate osas, kes tööandja spordirajatisi kasutavad.

Taastusravi teenuste kulutused

Lubatud on kulutused teenustele mida pakuvad tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarstid, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, kliinilised logopeedid või kliinilised psühholoogid

Ravikindlustuslepingu kindlustusmakse

Töötajale saab korvata piirmäära raames makseid vabatahtlikule ravikindlustuslepingule kindlustusseltsidega. Väga mõistlik lahendus nii tööandjale kui ka töötajatele tervise edendamise kulude haldamiseks on olemas SportID keskkonnas.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.