Jurist selgitab: 10 olulist asja, mida peaksid teadma kui hoiu-laenuühistu pankrotti läheb

HUGO legal annab nõu kuidas käituda, kui pikalt hoiule pandud raha hoidja pankrotti läheb.Foto: HUGO Legal

Taasiseseisvunud Eestis pole varem olnud olukorda, kus kümneid miljoneid kaasanud hoiulaenuühistu pankrotustub, nagu hiljuti juhtus Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu puhul. HUGO Legal aga räägib täpsemalt, mis saab siis, kui hoiu-lenuühistu pankrotistub ja mis riske nende osas teadma peab.

Hoiu-laenuühistud tegid madalate pangaintresside ja tugeva inflatsiooni tasutal populaarsuse tõusu. Viimase kümne aasta jooksul on nende varade maht kasvanud lausa 14 korda ning täna on ühistute hallata 154 miljoni euro suuruses liikmete varasid. Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu puhul tundsid seda väga teravalt just need inimesed, kes kõigist oma elu jooksul kogutud säästudest ilma jäid ja suure tõenäosusega ei saa sealt eriti midagi tagasi või kui saavadki, siis väga vähe

Riik hoiuseid ei hüvita

Riik hoiu-laenuühistute üle järelvalvet ei teosta ega taga ka sinna paigutatud hoiuseid. Juhul kui hoiu-laenuühistu pankrotistub, ei ole riigilt abi loota. Ainus võimalus hoistajal oma raha kuidagigi tagasi saada on läbi pankrotimenetluse.

Kuna pankrotimenetlus nõuab ka hoiustaja aktiivset tegevust, siis allolevalt on välja toodud mõned olulised pidepunktid mida pankrotimenetluse jaoks on tarvis teada.

 1. Pankrotiavalduse esitamine ühistu poolt ilmuks Ametlikes Teadaannetes. Pankrotimenetluse kulgu tasuks aktiivselt jälgida.
 2. Pankroti väljakuulutamise teates on kirjas võlausaldajate esimese üldkoosoleku
  kuupäev ja koht. Esimese koosoleku päevakorras on muuhulgas halduri kinnitamine,
  pankrotitoimkonna valimine ja ühistu tegevuse jätkamise otsustamine. Liikmel tasub
  kindlasti koosolekul osaleda või saata sinna oma juristist esindaja.
 3. Äärmiselt oluline on oma nõuetest kahe kuu jooksul pankrotiteate ilmumisest haldurile teada anda. Nimetatud tähtaega ei tohi kindlasti mööda lasta, kuna nõuded, mis olid esitatud peale tähtaega rahuldatakse peale tähtaegselt esitatud nõudeid. See tähendab, et hoiustaja jaoks väheneb raha tagasisaamise võimalus märkimisväärselt.
 4. Üldkoosolekul on iga võlausaldaja (hoiustaja) häälte arv võrdeline tema nõude
  suurusega. Oluline on eristada nõuet, mis tuleneb ühistuga liitumisel sissemakstud
  osamaksust ning hoiuselepingust tulenevat nõuet.
 5. Nimelt tasutud osamaksu eest üldkoosolekul hääli ei saa. Samuti on osamaksu
  tagasisaamine pankrotimenetluse käigus äärmiselt ebatõenäoline, kuna see saab
  kõne alla tulla üksnes pärast kõigi teiste nõuete rahuldamist. Seega hoiustajad, kes
  on vabatahtlikult maksnud sisse minimaalsest suurema osamaksu, on osamaksust
  tuleneva nõudega keerulisemas seisus.
 6. Hoiustatud summade osas saavad liikmed koosolekul hääli võrdeliselt
  oma osa suurusele. Samuti osalevad liikmed hoiuselepingu puhul pankrotivara
  müügist laekunud raha jagamisel vastavalt sellele kuidas allesjäänud raha jaotub nende nõude suurusega
 7. Uue pankrotiseaduse kohaselt kaitstakse nõudeid ja esitatakse vastuväiteid kirjalikus menetluses. Otstarbekas on juristi abiga nimekiri läbi töötada ning vastuväidete olemasolul need heade läbimõeldud argumentidega esitada.
 8. Arvestama peaks sellega, et hoiu-laenuühistu eripära arvestades võib pankrotimenetlus
  venida pikaks. Kui kõigi võlausaldajate kõigi nõuete tähtpäev saabub pankroti
  väljakuulutamisega, siis ei mõjuta ühistu pankrot kuidagi hoiu-laenuühistu enda
  väljastatud laenude tähtaega. See tähendab, et kui ühistu on väljastanud laenu
  kümneks aastaks, siis on laenuvõtjal õigus seda ka 10 aastat tagasi maksta, ka peale pankroti välja kuulutamist.
 9. Lõpuks taandub kõik sellele, kuivõrd kvaliteetne on ühistu laenuportfell ning kui
  hoolikalt ning milliste tagatiste vastu on laenud väljastatud. Sellele saab esmase
  hinnangu anda ajutine haldur pärast ühistu varalise seisundiga tutvumist. Kui hoiu-laenuühistu on laene väljastanud vastutusttundetult, siis võib
  tagajärg sellele osutuda üpriski nukraks.
 10. Selliste juhtumite puhul on suur ristk, et raha on sedavõrd ära skeemitatud, et midagi olulist pankrotivarasse tagasi saadaei õnnestugi. Kahjuks on ka Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu kohta meedias kirjutatud, et 13.5 miljonit eurot laenati väga väikese käibega seotud osapooltele. Neid tehinguid ongi pankrotimenetluse käigus vaja lähemalt vaadata.

Mõistagi on pankrotimenetluses teisigi nüansse ja protseduure, mida kõike lahti selgitada ei olegi võimalik ja parim on nendes olukordades pöörduda juristi poole, kes teemat paremini haldab. Arvestades hoiu-laenuühistu liikmete rohkust, siis tasub kaaluda ka ühise esindaja leidmist,
kes hoiustajate huve pankrotimenetluse kestel kaitseb.

Miks on antud pankrot eriline?

Hoiu-laenuühistuid on Eestis pankrotti läinud varemgi, kuid Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu
on viimastel aastakümnetel esimene, kelle puhul sedavõrd palju hoiustajaid jääb tõenäoliselt suurest osast oma rahast ilma.

Näikse, et hoiu-laenuühistud on aina enam saamaks kanaliks, kus võrdlemisi lihtsalt oma
muude äritegevuste jaoks rahalisi vahendeid kaasata. Olgu selleks valdkonnaks kiirlaenud
või kinnisvara – hoiu-laenuühistu kaudu on võimalik eduka turundustegevusega kaasata
raha heausksetelt hoiustajatelt, kes sageli sellise rahapaigutuse riske lõpuni ei mõista.

Turusolkijate tõttu aga satuvad pahaaimamatult halba varju ka need tublid hoiu-laenuühistud, kes on juba aastakümneid usaldusväärselt toimetanud ja kelle tegevus on eriti maapiirkondades
äärmiselt oluline.

Märkimist väärib seegi, et hoiu-laenuühistud on Eestis ainsad finantseerimisasutused, kes
võivad krediiditurul toimetada ilma riikliku finantsjärelevalveta. Vähemalt mingis ulatuses
riikliku järelevalve kehtestamine tundub põhjendatud, et pidurdada skeemimeistrite kirge
hoiu-laenuühistute vastu. Vastasel korral hakkabki tõenäoliselt neid viitsütikuga pomme ka
edaspidi lõhkema.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.