Puust ja punaseks: mida teha lennuprobleemide korral ja kuidas kohe olukorda lahendama hakata?

Eestlased reisivad palju ja pole nõus sellest isegi pensionieas loobuma, mistõttu on oluline teada kuidas käituda, kui midagi valesti läheb.Foto: Canva

Reisijana ei saa ette näha või veelvähem kontrollida teatud olukordi, mis meid tundideks sihtkohta jõudmisel ootele jätavad. Ärevuse ja mure vältimiseks on oluline teada, mis õigused meil reisijana on ja mis sammud peab astuma probleemide ilmnemisel.

Alates 2004 aastast kaitseb reisijaid lennufirma põhjustatud katkemiste eest Euroopa Liidu (EL) siseste ning ka Euroopa Liidu lennujaamast lahkunud või sinna saabuvate lendude puhul põhjalik lennureisija õigusi käsitlev määrus. See määrus aga ei kaitse erakorralise olu eest, nagu seda oli mõni aeg tagasi reisiplaane mõjutanud lumetormid. Mis siis ikkagi teha? 

Kuhu esmalt pöörduda? 

Kui lend hilineb, tühistatakse või ei lubata sootuks pardale on esimene kokkupuutepunkt alati lennufirma esindajad. Nemad on kohustatud oma lennufirmaga reisijaid aitama. Lennufirma peab andma reisijatele kirjaliku teatise, kus on kirjas palju hüvitist makstakse ja kuidas toimub abi andmine. Kui reisija ei saa sellist abi nagu lubatud saab esitada pärast kaebuse. 

Kindluse mõttes peaks kõik lennuprobleemi hetkest tekkinud kulud registreerima ja kirja panema selliselt, et neid oleks hiljem võimalik nõudjale esitada ja nende kulutuste vajadust tõestada. Seda on vaja nii kindlustusfirmade jaoks ja ka juhul, kui tunned, et sa ei saanud sellist abi nagu oli lennufirma poolt lubatud. Viimase puhul peakski esitama kaebuse, mis sisaldab hüvitise nõuet tehtud kulutuste põhjal.

Siinkohal tuleks meeles pidada, et üldiselt hüvitatakse ikka neid kulutusi, mida on tehtud mõistlikkuse piires ja mis on esmavajalikud seniks kuni lennuprobleem lahenduse saab. Kui tegemist on erakorraliste oludega, nagu ilmastikuolud, ei pruugita kulusid hüvitada lennufirma poolt vaid peab üle vaatama oma reisikindlustuse tingimused. 

Lennufirmalt voucheri vastu võtmisega peab olema ettevaatlik, kuna nad võivad paluda miinimumtoe eest reisijalt loobumist edasistest lisanõuetest. See tähendab, et enne kui midagi vastu võtad, tea oma õigusi ja võimalusi. Voucheri saamine ei tähenda automaatselt, et kõik mida seal lubatud sinuni jõuab. Kui peale seda peaks tekkima probleeme, ei ole nüüd enam õigust asja edasi kaevata. 

Pane tähele, et lennuprobleemide korral võivad lennufirma esindajate kontaktpunktid asuda lennujaamas ajutise putkana. Nende asukohta kohta antakse tihtipeale infot häälsõnumitena üle lennujaama ja seega tuleb teavituste osas tähelepanelik olla. 

Mida sa peaksid teadma, kui probleem on lennufirma poolne? 

Sind kaitseb Euroopa Liidus päris põhjalik õigusmäärus (EL määrus 261/2004), mis tagab reisijale lennufirma poolt tulnud probleemide puhul kaitse ja hüvitise suuruse. Eestikeelselt on see hästi põhjalikult kirjas lennuabi.ee lehel, mille kaudu saad ka mugavalt esitada kaebuse hüvitise nõudmiseks.

Sa saad hüvitist nõuda, kui su lend hilineb, jääb ära või sind jäetakse maha. Viimast pole kuigi paljud kogenud, kuid lennufirmadel on kombeks oma reisid üle broneerida, mistõttu ei pruugi kõik kohale ilmunud reisijad lennule mahtuda. Ülebroneerimise juhtumist tingitud nõuet saab esitada tagasiulatuvalt isegi kuni 3 aastat.

Määrusega kehtestatud õigused kehtivad reisijale, kelle lend väljub või saabub EL liikmesriigi lennujaama. Näiteks kehtib kaitse ka siis kui tuled väljaspoolt EL ja lennu teenindaja on liikmesriigi lennuettevõtja. 

Põhiline mõte selle juures on, et lennufirmal on kohustus hoolitseda oma reisijate eest ja kompenseerida ebamugavused, mis tekivad pikast ootamisest või reisiplaanide rikkumisest. Hoolitsus tähendab, et lennuettevõtja peab pakkuma reisijatele ooteajast lähtuvalt piisavalt toitlustust, kommunikatsioonivahendeid ning vajadusel hotellimajutust ja transporti majutusasutuse ja lennujaama vahel.

Lennufirma peab muuhulgas ka olema klienti teavitanud määrusest ja reisijaõigustest ning on kohustatud kas piletite raha tagasi maksma või ümber broneerima. Lennureisija nõude suurus sõltub läbitud vahemaast ja hilinemise pikkusest. Nõude suurus saab olla kuni 600 eurot. 

Kui reisijal lennufirma täidab hoolitsuskohustust ning toimetab reisija sihtkohta on reisijal õigus veel kompensatsioonile tekitatud ebamugavuse eest juhul, kui lend jõuab sihtkohta üle 3h hiljem.

Kompensatsiooni suurus sõltub lennu pikkusest:

  • 250 eurot kõikide kuni 1500 kilomeetri pikkuste lendude puhul, näiteks Tallinn – Stockholm;
  • 400 eurot kõikide üle 1500 kilomeetri pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõikide muude 1500-3500 kilomeetri pikkuste lendude puhul, näiteks Tallinn – Pariis või Tallinn – Kairo;
  • 600 eurot lendude puhul, kus kas sihtpunkt või lähtepunkt ei asu liikmesriigis ja vahemaa on rohkem kui 3500 kilomeetrit, näiteks Tallinn – Bangkok 

Olukorras, kus olete soetanud kaks erinevat lennupiletit, on iga lennufirma kohustatud toimetama reisija oma piletil toodud reisi lõppsihtkohta. Kui esimene lend hilineb või tühistatakse ning edasilennule ei jõua, peab reisija ise oma kuludega ostma uue pileti sihtkohta.

Hüvitist saab ikkagi juhul, kui esimene lend hilines rohkem kui 3 h.

Mida teha juhul, kui reisid väljaspool määruse mõjuala või probleemid ei ole lennufirma poolsed? 

Sel juhul kehtib ikka sama reageerimise protsess. Esmalt tuleb pöörduda lennufirma esindajate poole ning küsida nendepoolset infot reisi jätkumise kohta. Paljud lennufirmad kaitsevad ise oma tingimustes reisijate lennuplaane, seda ka eriolukordade puhul. 

Hea näitena võib tuua Turkish Airlines, kes 2017 aasta alguse lumetormide ajal majutas ja hoolitses oma lennureisijate eest mõnel juhul pea nädala. Reisijad olid hotellides, said süüa kolmel korral päevas ning suunati edasi esimesel võimalusel.

Siinkohal on oluline märkida, et ilmastikuolude tõttu võib lennufirma jätta reisijaid ootele seniks, kuni neil on mugav ja võimalik neid edasi suunata. Reisijatel on kindlustuse olemasolul aga võimalus ise proovida leida endale teisi lennufirmasid (või ka muid transpordivahendeid) kasutades kõige kiirem ja algse reisiplaani lähedasem lahendus. Kõige mõistlikum on enne mingeid otsuseid ja raha kulutamist kohe konsulteerida oma kindlustusega.

Kui reisijad ostavad uued lenupiletid ning hiljem soovivad kindlustuse kasutamist peab olema tõendatud esialgse reisi ärajäämine või hilinemine lennufirma poolt antud paberiga. Enamus reisikindlustused hüvitavad ikkagi eelkõige kulud, mille tegemine oli vajalik reisi jätkamiseks parimal viisil nii, et see oli kõige lähedasem algsele reisikavale.

Kõik reisi katkemised, viibimised ja muud põhjused miks kavandatud reis ei läinud nii nagu pidi, peavad olema põhjendatud. Tihtipeale on need põhjused veel kindlalt üles loetletud ning ülejäänud põhjuseid peetakse välistuseks, ehk siis kindlustust kasutada ei saa.

Näide Swedbank kuldkaardi reisikindlustusest:

Me ei loe reisi ärajätmist või katkestamist põhjendatuks, kui näiteks:

  • jätate reisile minemata, sest väljalend hilines, kuigi see asjaolu ei muutnud väga oluliselt reisi eesmärgi saavutamist;
  • katkestate reisi, sest mingi reisikava osa jäi täitmata (nt ei saanud osaleda soovitud ekskursioonil).

Me ei hüvita tekkinud kulu, kui reisikava muutuse põhjustab:

  • valesti planeeritud ajakava, milles ei ole arvestatud ümberistumisteks ettenähtud vajalikku miinimumaega (nt lennufirma soovitusest lähtuvalt), tavapäraseid ilmaolusid jms;
  • rasedus, sellest tingitud komplikatsioon või sünnitus, v.a juhul, kui Te ei olnud rasedusest kindlustuslepingu sõlmimise hetkel teadlik;
  • krooniline haigus või selle ägenemine;
  • psühhiaatriline või psühhoneuroloogiline haigus, k.a depressioon;
  • tahtlik enesevigastamine, haigestumise põhjustamine või vara kahjustamine.

Oluline meelde jätta

Kindlustuste kasutamisel on väga oluline enne olla tutvunud oma reisikindlustuse tingimustega. Paljud kasutavad oma pangakaardiga kaasnevat reisikindlustust, aga kui see kindlustus ei kata kogu reisi maksumust või on liiga väikese kaitsega, siis ei ole sellest 100 protsendilist kasu.

Üldiselt kataksid reisikindlustused sellised erakorralised olud, mida näiteks ülalmainitud EL määrus ei kata. Seda ka siis ilmastikust tingitud lendude ärajäämised või hilinemised. Siiski pole see alati nii, mõnel juhul kaitseb kindlustus näiteks vaid reisi katkemise, aga välistus on ilmastikuolud. Seda peab alati kindlalt teadma.

Reisikindlustus ei hakka tavaliselt kehtima samast päevast vaid alles mõni päev peale kindluse sõlmimist, seega kindlustuse tegemise peaks juba varakult ette planeerima.

Olgugi, et meie tarbijaõigusi kaitseb määrus, tasub kindlustust ka ikkagi lisaks kasutada. Reisides tuleb ette igasugu juhtumeid ja kõige suuremad ning pikaajalisemad lennureisi probleemid ei ole tavaliselt lennufirmade poolt põhjustatud.

Meie jaoks on ülioluline ka meie pagas, ja kõik isklikud esemed reisi vältel, mida ülalolev määrus ei kaitse. Kõige kiirem viis kadunud asjad taastada on osta uued ja kasutada hiljem kindlustust aga tegelikult saab ka pagasi eest hüvitist nõuda, milleks on lennujaamas oma protsessid.

Kui kasutad reisi edasisesks plaaniks oma kindlustuse kaitset siis ei välista see hüvitise saamist. Hüvitis, mida on reisijal EL määrusega õigus saada on tarbijaõigusi käsitlev ja on mõeldud ebamugavuste kompenseerimiseks, mida lennufirma põhjustas.

Reisile minnes tutvu enda lennufirma reisitintgimustega, ole kindel mida tegema peab juhul kui reis hilineb või juhtuvad probleemid, veendu oma reisikindlustuse olemasolus ja tutvu ka oma reisikindlustuse tingimustega põhjalikult.

Kõige kindlam on probleemide ilmnemisel kontakteeruda oma reisikindlustusega ning visata pilk peale ka lennuabi.ee lehele, et näha kas ja kuidas hüvitist on võimalik saada. Kõige kiiremini vastavad ilmselt meie kindlustused, seda ka e-maili teel, mida täpselt edasi teha. Samal ajal võib otsida üles lennufirma esindajad või neile helistada edasiste juhiste saamiseks.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.