Jurist selgitab: kuidas tunda ära diskrimineeriv töökeskkond ja kuidas edasi toimida?

Milline on diskrimineeriv töökeskkond ja mida sellisel juhul teadma peaks?Foto: Depositphotos

Mitmed töökuulutused on välja toonud kindlad vanusevahemikud, kuhu töötajaid otsitakse. Niisamuti on nii mõnigi töötaja ka oma töökeskkonnas diskrimineerimisega kokku puutunud. Kuidas sellises olukorras toimida tuleks ning mida võtta ette siis, kui töökeskkonnas esineb diskrimineerimist, selgitab Vladimir Logatšev, Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist.

Milline on diskrimineeriv töökeskkond?

Logatševi sõnul tähendab diskrimineerimine inimesele mingite kitsenduste seadmist, ebasoodsama olukorra kujunemist, mis vähendab nende õiguste kasutamise või teostamise võimalusi. Olgu selleks põhjuseks siis vanus, rass, nahavärv, sugu, usk, poliitilised või muud veendumused, seksuaalne sättumus, rahvus või muu asjaolu.

Logatševi sõnul peab tööandja tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust. Ka tööle värbamisel ei tohi tööandja tööle kandideerijat diskrimineerida ning peab jälgima võrdse kohtlemise põhimõtet. Tööandja peab võtma kasutusele abinõud, et ennetada töötajate diskrimineerimist, sealhulgas kaitsma oma töötajaid seksuaalse ja soolise ahistamise eest.

Lisaks toob ta välja, et sooline võrdne kohtlemine edendama naiste ja meeste võrdõiguslikkust, näiteks tuleb sama või sarnase töö eest mees- ja naissoost töötajatele maksta võrdset palka.

Näiteid diskrimineerimisest:

  1. Töökuulutuses on kirjas, et tööle otsitakse vaid valgenahalisi inimesi;
  2. Lasteaed vallandab kasvataja, sest ta on pensionieelses eas;
  3. Tööandja ei võta kasutusele abinõusid, mis võimaldaksid puudega töötajal osaleda töös või saada koolitust.

Mida teha kui satud tööl diskrimineerimise ohvriks?

Nõustamisjuristi sõnul on tarvis Vladimir Logatševi sõnul tuleks diskrimineerimise korral panna tähele järgmist:

  1. Ära jää oma murega üksi;
  2. Informeeri tööandjat;
  3. Füüsilise vägivalla korral pöördu politseisse;
  4. Võta ühendust Tööinspektsiooniga;
  5. Diskrimineerimise korral pöördu arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole;
  6. Nõua tööandjalt töövägivalla või diskrimineerimise lõpetamist ja kahjutasu;
  7. Kui muu enam ei aita, siis ütle tööleping üles.

Kui töötaja õigusi on diskrimineerimise tõttu rikutud, siis võib ta tööandjalt nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist ning nii varalise kui ka mittevaralise kahju hüvitamist. Diskrimineerimisega seotud vaidlusi lahendatakse töövaidlusorganis ehk kohtus või töövaidluskomisjonis. Töövaidluskomisjonis on võimalik ka läbida lepitusmenetlust.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.