Uudis

Autorikaitsjad nõudsid tantsukoolilt tunnis mängitud muusika eest tasu

JJ-Street tantsukool esinemas võistlusel Koolitants 2017.Foto: Scanpix

Eesti kohtutes käib juba üle kolme aasta vaidlus, kus Eesti Esitajate Liit nõuab tantuskoolilt JJ-Street välja 5649 eurot tasu tundides mängitud muusika eest.

Värskes otsuses möönis riigikohus, et põhimõtteliselt võivad ka tundide eest tasu küsivad huvialakoolid mahtuda erandi alla, mis õppeprotsessis kasutatava muusika tasust vabastab, ehkki konkreetse juhtumi detailide üle vaieldakse veel edasi. Siiski on see suur võit huvikoolidele.

2016. aastal esitatud hagis märkis esitajate liit, et ametlikult MTÜ Urban Style nime all tegutsev JJ-Street tantsukool küsib tantsutundide eest tasu, mistõttu tegevusel on äriline eesmärk.

Veel lisasid esitajad, et tantsutundide andmine eeldab muusika kasutamist, tundides suunatakse fonogramme üldsusele kõlarite kaudu ning kool ei ole sõlminud fonogrammide kasutamiseks lepingut ega selle eest tasunud.

Autoriõiguse seadus näeb küll ette erandi, mis lubab õppetöö raames muusikat teatud tingimustel tasuta mängida, ent esitajate liidu hinnangul see JJ Streeti puhul ei kehti, kuna plaatide mängimisel on nende hinnangul äriline eesmärk. Ühtlasi ei täitvat huvikool liidu arvates seaduses ette nähtud kohustust märkida plaatide kasutamisel ära teose esitaja, autor ja fonogrammitootja (plaadifirma).

JJ Street omakorda rõhutas aga läbi kolme kohtuastme, et see erand laieneb ka neile, kuna muusikat kasutatakse õppeprotsessis.

Huvikoolid võivad põhimõtteliselt plaate mängida

Asi käis läbi nii maakohtust kui ringkonnakohtust, mis mõlemad andsid õiguse JJ Streetile, ning jõudis lõpuks riigikohtu ette – nõustudes, et kuna tantsukoolis toimub  avalik esitamine õppeasutuse vahetus õppeprotsessis, siis on seaduses toodud erandi eeldused täidetud.

Riigikohus oli samuti nõus, et üldiselt laieneb huvikoolile autoriõiguse seaduses sätestatud erand, mis võimaldab kasutada õppeprotsessis fonogramme teose esitajatele ja fonogrammitootjatele tasu maksmata.

Kohus selgitas, et see erand tähendab, et autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta võib teost õppeasutuses vahetus õppeprotsessis avalikult esitada, kui näidatakse ära kasutatud teose autori nimi või nimetus, kui see on teosel näidatud.

Veel peavad kuulajas- või vaatajaskonna moodustama õpetav personal ja õpilased või teised isikud, kes on otseselt seotud õppeasutusega, kus teost avalikult esitatakse.

Sellepärast leidis riigikohus siiski, et madalama astme kohtud on tuvastamata jätnud, kas kõik nõuded on täidetud: näiteks pole teada, kas JJ Street täitis nõuet näidata ära kasutatud teose autori ja esitaja nimi või nimetus. Riigikohus leidis, et selle nõude täitmist peab tõendama erandile tuginev isik ehk praegusel juhul JJ Street.

Samuti jätsid kohtud põhjendamatult hindamata, kas MTÜ Urban Style tantsutundides fonogrammide kasutamine on vastavuses nende tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate seaduslikke huve – mis on samuti üks erandi nõudeid.

Sellepärast tühistas riigikohus ringkonnakohtu otsuse ning saatis selle uueks läbivaatamiseks samale kohtule, mis peab nüüd nendele küsimustele vastuseid otsima hakkama.

Tantsukool on otsusega rahul

Kohtus JJ Streeti esindanud advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Indrek Kukk nimetas otsust oluliseks ning nentis, et see puudutab paljusid huvikoole. “Saavutasime olulise etapivõidu, mis peaks rõõmustama kõiki huvikoole, kes oma õppetöös ühel või teisel moel muusikat kasutavad,” rääkis Kukk.

Tema sõnul võidavad antud Riigikohtu otsusest paljud huvikoolid, kuid veelgi enam Eesti noorsugu laiemalt. “Otsus aitab edendada huvitegevust ja kultuuri, millest võidavad pikas perspektiivis ka autorid ja esitajad,” ütles advokaat.

Riigikohtu lahend asetab tema sõnul erahuvikoolid autoriõiguse seaduse tähenduses samale pulgale üldhariduskoolidega. “Seega tuleb neid ka võrdselt kohelda,” nentis Kukk.

Samas märkis advokaat, et kõnealune teose vaba kasutust võimaldav autoriõiguse seaduse säte vajaks riigikogu poolt täpsustamist, vältimaks edasisi vaidlusi seaduse tõlgendamise osas, eeskätt konkreetse erandi kohaldamise lisatingimuste osas.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.