Uudis

Erakorralised meetmed eurooplaste energiahindade leevendamiseks on selgunud

Energiakriisi Euroopaülene leevendusplaan pandi sisuliselt paika.Foto: Scanpix

Euroopa Komisjon pakkus välja erakorralised sekkumismeetmed Euroopa energiaturul, et aidata toime tulla viimase aja järsu hinnatõusuga.

Euroopa Liit seisab silmitsi energianõudluse ja -pakkumise terava ebakõlaga, mis on suuresti tingitud sellest, et Venemaa kasutab oma energiaressursse jätkuvalt relvana. Et leevendada suurenenud survet Euroopa eratarbijatele ja ettevõtjatele, pakub komisjon välja erakorralised elektrinõudluse vähendamise meetmed, mis aitavad vähendada tarbijate elektrikulusid, ning meetmed, millega jaotatakse energiasektori tulu ülejääk ümber lõpptarbijatele.

„Võtame kasutusele erakorralised sekkumismeetmed Euroopa elektrituru kujundamisel, piirates väiksemate kuludega elektritootjate tulusid ning lubades võtta erakorralisi meetmeid hindade reguleerimiseks ettevõtjate ja eratarbijate jaoks. See võimaldab liikmesriikidel praegusel raskel ajal koguda tulusid ja suunata need abivajajatele, kahjustamata seejuures turu pikaajalist toimimist,“ ütles energeetikavolinik Kadri Simson.

Nõudluse vähendamine

Komisjon tegi ettepaneku kehtestada kohustus vähendada valitud tipphinnatundidel elektritarbimist vähemalt viis protsenti. Selleks peavad liikmesriigid kindlaks määrama 10 protsenti tundidest, mil eeldatav hind on kõige kõrgem ja vähendada nendel tundidel nõudlust.

Lisaks tehti ettepanek, et liikmesriigid vähendaks üldist elektrinõudlust vähemalt 10 protsenti kuni 2023. aasta märtsi lõpuni. Kuidas see saavutatakse, on iga liikmesriigi enda valik ning selline tegevus aitaks vähendada tunduvalt talvist gaasitarbimist ning aitaks Euroopat kliimakohustuste täitmisel energiatõhususe suurendamiseks.

Ajutine tulude ülempiir väiksemate piirkuludega elektritootjatele

Ülempiir kehtestataks tootjatele, kes kasutavad väiksemate kuludega tehnoloogiaid, nagu nagu taastuvad energiaallikad, tuumaenergia ja pruunsüsi, ning kes tarnivad elektrit võrku hinnaga, mis jääb alla hinnataseme, mille on kehtestanud kallima elektri tootjad, kelle piirkulud on suuremad

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada väiksemate piirkuludega tootjate tulude ülempiiriks 180 eurot/MWh. See võimaldab tootjatel katta oma investeerimis- ja tegevuskulud, kahjustamata investeeringuid uutesse tootmisvõimsustesse kooskõlas Euroopa 2030. ja 2050. aasta energia- ja kliimaeesmärkidega.

Ülempiiri ületavad tulud koguvad kokku liikmesriikide valitsused ja neid kasutatakse selleks, et aidata vähendada energiatarbijate arveid.

Elektriga kauplevaid liikmesriike innustatakse sõlmima kahepoolseid lepinguid, et jagada osa tootjariigi poolt väiksemate piirkuludega elektritootjatelt kogutud tulust vähese elektritoodanguga liikmesriigi lõppkasutajatele. Sellised lepingud tuleb sõlmida 1. detsembriks 2022, kui liikmesriigi elektri netoimport naaberriigist on vähemalt 100 protsenti.

Ajutine solidaarsusmaks ülemäärasele kasumile 

See puudutab kasumit, mis on saadud nafta-, gaasi-, söe- ja rafineerimissektoris ning mis ei ole hõlmatud väiksemate piirkuludega tootjate tulude ülempiiriga. Ajutine maks säilitaks rohepöörde jaoks vajalikud investeerimisstiimulid.

Liikmesriigid koguksid seda 2022. aasta kasumilt, mis on üle 20 protsendi suurem eelmise kolme aasta keskmisest kasumist. See tulu suunataks ümber energiatarbijatele, eelkõige vähekaitstud eratarbijatele, hinnatõusust rängalt mõjutatud ettevõtetele ja energiamahukatele tööstusharudele.

Liikmesriigid võivad rahastada ka piiriüleseid projekte või kasutada osa tuludest selleks, et ühiselt rahastada tööhõivekaitse meetmeid või edendada taastuvatesse energiaallikatesse ja energiatõhususse tehtavaid investeeringuid.

Täiendava sekkumisena elektrituru eeskirjadesse teeb komisjon ka ettepaneku laiendada energiahindade meetmepaketti, mis on ette nähtud tarbijate aitamiseks. Ettepanekud teevad esimest korda võimalikuks omahinnast madalamad reguleeritud elektrihinnad ning nendega laiendatakse reguleeritud hindu ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.