Pensionikogujate vähenemine sunnib riiki tulevikus makse tõstma

Kui maksumaksjaid jääb vähemaks, tekib valitsusel kiusatus makse tõsta.Foto: Shutterstock

Kui üha vähem inimesi kogub endale ise pensionilisa, muutub pikemas perspektiivis esimesest sambast pensionide senise taseme hoidmine üha raskemaks ja riigil tekib surve maksude tõstmiseks.

Kas vanaduspensioniks kogutav raha ja pensioniea elatustase on iga inimese isiklik asi või on see rohkem ühiskondlik vastutus ja seda peaks suunama hoopis riik? Vastutus on mõlemal, leiab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Kui tööealine inimene saab üldjuhul ise otsustada ja suunata, kuidas endale sissetulekut teenida, siis paljudel vanematel inimestel on see võimalus hoopis piiratum.

Pensioniks raha kogumisel ei maksa jääda lootma ainult riigile

Eesti riikliku pensionikindlustuse peamine eesmärk on tagada inimesele pensionipõlveks piisav sissetulek. „Samas peavad ka inimesed ise olema varakult – just varakult – kaasatud oma tulevase pensioni kujundamisse, kuna riikliku pensioni suurust hakkavad üha enam piirama riigirahanduse võimalused,“ ütleb Mertsina.

OECD soovitab oma möödunudaastases pensionide ülevaates (OECD Pensions Outlook 2020), et poliitikakujundajad peaksid tagama selle, et inimesed jätkavad pensioniks säästmist. Nii peakski pensionisüsteemi põhieesmärgiks olema vanemaealiste vaesuse ärahoidmine ja nendele piisava sissetuleku tagamine.

„Pensioniks raha kogumisel ei tohiks aga jääda lootma ainult riigile ning samuti ei peaks ka riik kõikidele inimestele roosilise pensionipõlve kindlustama,“ leiab Mertsina. 

See läheks lihtsalt liiga kalliks ja eeldaks väga suurt raha ümberjaotust. Isegi vaatamata sellele, et alates 2027. aastast seotakse pensioniiga eeldatava eluea tõusuga, suureneb eesolevate kümnendite jooksul vanaduspensioniealiste inimeste arv ja osakaal rahvastikus ning tööealise elanikkonna suhtes.

Riiklik pensionisüsteem muutub üha suuremaks koormaks

Kui juba praegu kulub Eesti riigieelarve kogukuludest vanaduspensionidele 16 protsent, siis tulevikus võib see olla veelgi suurem. Üle 65-aastaste hulgas on vaesusriskiga inimeste osakaal Eestis  ligi 45% – Euroopa Liidus kolmandal kohal pärast Lätit ja Bulgaariat ning see osakaal on viimastel aastatel tõusnud. 

„Kui võrrelda Eesti üle 65-aastaste inimeste kasutatavat tulu alla 65-aastaste omaga, siis on see Euroopa Liidu kõige madalam ning ka vanaduspensionide asendusmääraga ehk nende osakaaluga enne pensioniiga teenitud sissetuleku suhtes kuulume me Liidu liikmesriikide võrdluses viimasesse kolmandikku,“ ütles Mertsina.

Madalad pensionid on üks põhjus, miks on Eestis üle 65-aastaste inimeste kõrgeim hõivemäär (14 protsenti) Euroopa Liidus. Muidugi on selle kõrge osakaalu taga ka meie paindlik tööseadusandlus ja kriisivälistel aastatel tööjõupuudus. 

Sellist kõrget vanemaealiste tööhõivemäära võibki vaadata nii soovina kui ka vajadusena töötada. Majanduskriisi tulemusel tekkinud riigirahanduse vilets seis seab aga piirid sotsiaalkulutuste tõstmisele. „Niisiis, pikemas ettevaates muutub esimesest sambast pensionide senise taseme hoidmine üha raskemaks ning surve maksude tõstmiseks on täiesti ilmne,“ järeldab Mertsina.

Kesine ettevalmistus pensioniks võib osale maakondadele olla laastav

Vanaduspensioni saavate inimeste osakaal maakondades ja mõju maakonna majandusele saab olema väga erinev. Statistikaameti rahvastikuprognoosi järgi elab 20 aasta pärast Eestis kaks protsenti  vähem inimesi. 

Elanikke on siis rohkem vaid Harju- ja Tartumaal, kuid 15 maakonnast 8 väheneb inimeste arv keskmiselt ligi veerandi võrra. Kui praegu on nendes kaheksas maakonnas üle 65-aastaste osakaal 24 protsenti, siis 20 aasta pärast juba 37 protsenti. 

„Isegi kui see prognoos ei ole täpne ja on liialt pessimistlik, näitab see ikkagi trendi ja suurusjärku, mis meid aastakümnete pärast ees ootab,“ nendib Mertsina. 

Pensionäride aga ostavad vähem ja kasutavad vähem teenuseid kui tööealised inimesed. See hakkab üha enam mõjutama kohalikku nõudlust ja äritegevust, kuid ka kohalike omavalitsuste toimetulekut. 

Seega: lisaks inimestevahelisele tulude ümberjaotusele tuleks siia juurde rehkendada ka üha suurem regionaalne tulude ümberjaotumine.

Pensionisüsteemi arendamine tähendab hoolikalt juhitud ja pidevalt jälgitud tegevust

Kümnete aastate ettevaates saab pensioniarvutus olla vaid väga ligikaudne ja üldistav. Siiski paistab praeguste hinnangute järgi olevat selge, et kõige halvem variant pensioniks raha kogumisel on see, kui katkestatakse maksed teise pensionisambasse, võetakse sealt raha välja ning raha ei ole investeeritud ka kolmandasse sambasse. 

Teise sambasse raha kogumine annab esimese sambaga võrreldes suurema pensioni ning kõige suurem on pension nendel inimestel, kes koguvad raha kõigisse kolme pensionifondi. Mertsina peab positiivseks, et eraisikute huvi investeerimise vastu on tõusnud. Eelmisel aastal tõusis hüppeliselt pensioni kolmandasse sambasse investeerijate hulk. 

Kuigi viimastel aastatel on suurenenud väärtpaberikontode arv, on veel praegu Eesti inimeste osalemine finantsturgudel võrdlemisi tagasihoidlik. Finantsturgude kaudu pensionieaks ehk üldjuhul väga pikas ettevaates lisa teenimine on keeruline ettevõtmine ning seda tulekski käsitleda vaid ühe võimalusena.

Pensionisüsteemi ülesehitamine ja arendamine tähendab hoolikalt juhitud ja pidevalt jälgitud tegevusi, kuhu panustavad nii riik kui ka üksikisik. Riik ei pea inimese eest küll kõik ise ära tegema, kuna see läheks liiga kalliks, ütleb Mertsina, kuid aitab suurel osal inimestest teha selliseid valikuid, et tulevane pension võimaldaks neile väärikat äraelamist ja ka panustamist majanduskasvu.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.