Ekspert: ligikaudu neljandik eestlastest pole valinud eakohast pensionifondi

Luminori pensionifondide fondijuht Vahur Madisson.Foto: Luminor

Risk on igasuguse investeerimise loomulik osa ning sellega tuleb igal juhul arvestada. Küll aga kiputakse riski sageli üle- või alahindama, mis omakorda võib viia kavandatust halvemate tulemusteni. Luminori pensionifondide fondijuht Vahur Madisson selgitab, millised riskid kaasnevad pensionifondidega ning mida seejuures tähele panna.

Riske on erinevaid

Kuigi pensionifonde peetakse investeerimismaailmas võrdlemisi riske hajutavaks investeerimise viisiks, ei tasu unustada, et igasugune investeerimine sisaldab endas tegelikult erinevaid riske. Ka pensionifondid pole Madissoni sõnul erand.

“Iga pensionifondiga tutvumisel tasub läbi lugeda selle fondi prospekt ja põhiteabe dokument, kuhu on kohustuslik märkida, milliste riskidega antud pensionifondi puhul tegemist on. Soovitan kindlasti sellega tutvuda, kuna seal on ära märgitud ka konkreetse fondi riskitase,” sõnas ta.

Peamine risk, mis kõiki pensionifonde kõrge rohkem puudutab, on Madissoni sõnul tururisk – see tähendab riski, et pensionifondi kuuluva väärtpaberi või muu vara hind võib tõusta või langeda ning seega mõjutada ka fondi varade väärtust. “Tururiske hajutatakse pensionifondides, et maandada üksiku väärtpaberi tururiski mõju fondile,” lisas ekspert.

Samuti mõjutavad pensionifonde näiteks krediidirisk, likviidsusrisk, aga ka poliitiline ja inflatsioonirisk. Krediidirisk tähendab riski, mille kohaselt ei pruugi väärtpaberi emitent või fondi varaga tehtav tehingupool täielikult oma kohustusi täita. Likviidsusriski all mõeldakse jällegi riski, et fondi vara ei saa ootuspärase ning õiglase hinnaga realiseerida.

Poliitiline risk tähendab riski, et riikides, kuhu fondi varasid on investeeritud, leiavad aset negatiivsed arengud või sündmused, mis võivad investeeringute väärtust oluliselt mõjutada. Inflatsiooniriski all mõeldakse riski, et investeeringu väärtus võib inflatsiooni tõttu väheneda, kuna hinnad tõusevad investeeringute turuväärtusest kiiremini.

“Riske on tõepoolest väga palju erinevaid ning nende koosmõju põhjal kujuneb välja fondi üldine riskitase. Riskitase on kirjeldatud pensionifondi põhiteabe dokumendis skaalal 1–7. Kui aktsiatesse investeerivad fondid on skaala kõrgematel positsioonidel (5, 6, 7), siis konservatiivsemad fondid reeglina madalamatel,” kirjeldas Madisson.

Risk on ka eale mittesobivasse fondi investeerimine

Ehkki risk kaasneb igasuguse investeerimisega, kiputakse seda vahel liialt üle- või alahindama. “Kui üldjuhul käsitletakse riskina lühiajalist riski ning räägitakse tururiskist, siis tegelikult on risk ka see, kui inimene ei vali eakohast pensionifondi – sellisel juhul võib loodetud eesmärk jääda saavutamata.“

Õnneks on Eestis olukord viimasel ajal paremuse poole liikunud ning üha rohkem inimesi valib endale eakohase fondi. “Sellegipoolest tuleks vähemalt neljandikul eestlastest vaadata üle, kas nad on liitunud ikka eakohase fondiga või tuleks seda vahetada.”

Ent kuidas on omavahel seotud investori vanus ja pensionifondi riskitase? Kuldreegel ütleb, et mida noorema investoriga tegemist on, seda kõrgema riskiga fondi tasuks tal investeerida. 

“Pikaajaliselt kõrgemat tootlust on andnud aktsiaturud, mis on samas riskantseim varaklass. Kui aktsiaturgudel toimuvad suuremad langused, siis võib nendest taastumine võtta aega – kui noorema inimese portfell jõuab selle ajaga taastuda, siis vanema inimese puhul võib pensioniiga jõuda mõnikord kätte just siis, kui turud on tugevas languses. Sellise riski maandamiseks võiks enne pensioniiga mõelda riskantsemast fondist pensionisäästud konservatiivsemasse fondi viia,” selgitas Madisson.

Seega ei tähenda kõrgema riskiga fond ilmtingimata suuremat ohtu. “Kindlasti on soovitatav spetsialistiga nõu pidada ja mõelda, millise riskiga pensionifond endale valida. Mida kõrgem on pensionifondi riskitase, seda suurem on ka oodatav tootlus,” sõnas ekspert lõpetuseks.

Investeeringud pensionifondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning pensionifondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Pensionifondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet pensionifondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.