Jõulukuu on annetuste kuu: mida jälgida, et su raha läheks headesse kätesse

Hea annetuste koguja märk annab kindlustunde, et raha on heades kätes.Foto: Canva

Jõuluaeg on peamine aeg aastas, mil inimestele tuletatakse meelde, et võiks aidata endast nõrgemaid ja abivajajaid. Annetades saame kaasa aidata meile olulise probleemi lahendamisele. Selleks, et kindel olla, kas meie raha läheb õigetesse kätesse, võib näiteks jälgida annetuste kogumise hea tava märki.

Hea annetuste tavaga liitujad on lubanud järgida põhimõtteid, mis annavad annetajale turvatunde, et tema raha on heades kätes ja abi jõuab abivajajani. Need põhimõtted on aga sellised, mida võib igal juhul jälgida, enne kui mõnele organisatsioonile abikäe ulatad.

Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav 
See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.

Annetuse eesmärk on selgelt arusaadav
Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.

Annetuse tegemiseks ei avaldata survet
Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.

Abivajajal on õigus privaatsusele
Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot abivajaja kohta ei avaldata ilma tema nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.

Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt
Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.

Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused
Lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas peavad olema täidetud. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.

Loomulikult võib abivajajaid aidata selle järgi, kuidas me ise tunneme ja tahame. Sealjuures ei pea panus olema alati rahaline — mõnelgi pool oodatakse näiteks vabatahtlikke või kogutakse vanu mänguasju. Kõige olulisem on teadmine, et kui ollakse otsustanud panustada, siis tehakse seda enda jaoks õigetel tingimustel ja õigesse kohta.

Rohkem infot annetamise kohta ja nimekirja organisatsioonidest, kes on selle tavaga liitunud, leiab SIIT. Lisaks leiab ilusaid kaasaaitamise projekte “Ma armastan aidata” lehelt.

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.