Raport paljastab, kui heal järjel on sinu konkurent või koostööpartner!

Minisarja teine osa

Põnevad raportid paljastavad olulist infot nii konkurendi kui ka koostööpartnerite kohta.Foto: Shutterstock

Äri tehes on ülioluline kaitsta oma vara ja olla kindel, et koostööpartnerid on usaldusväärsed. Üheks võimaluseks on kasutada Storybooki / Inforegistri raporteid, kust leiab äripartnerite kohta nii mõndagi kasulikku. Sarja teises osas keskendume varadele ja rahalisele seisule ning toome välja täiesti ainulaadse raporti. 

Ettevõtete ja isikute raportite kasutamine äritehingute eel on äärmiselt oluline, sest see annab võimaluse saada selge ülevaade potentsiaalse koostööpartneri rahaasjadest. Nii välditakse oluliste krediidiriskide võtmist ning tagatakse kliendiportfelli maksevõimelisus. Üheks võimsaks ja usaldusväärseks vahendiks on Storybooki poolt pakutavad interaktiivsed raportid, kust leiab andmeid, mis ulatuvad tagasi 1992. aastasse.

Finantsraporti teeb unikaalseks masinõppe metoodikal väljatöötatud jooksva aasta prognoosbilanss ja prognoositud müügikäibed kvartalite lõikes. See võimaldab teha reaalaja majandusandmete pinnalt parima kvaliteediga äri- ja finantsotsuseid. 

Bilanssi on koondatud tütarettevõtete müügikäibed nii eelnevate aastate kui ka jooksva aasta prognoositud müügikäibe kohta. Lisaks kajastuvad bilansiridadel riiklike toetuste ja võidetud riigihangete summad. 

Igal ööl uuenev prognoosikäibe raport

Prognooskäibe ennustamise modelleerimises on kasutatud miljoneid andmeridu iga ettevõtte eelneva viie aasta finantsnäitajate kohta. Lisaks majandusperioodile võrreldakse seal ka maksuameti avaldatud kvartaalsete maksustatud käivete erinevusi, mille osakaalu võetakse arvesse nii prognoositud kvartaalsetes käivetes, kui ka jooksva aasta prognooskäibes. 

Näiteks mängib käesoleva aasta prognooskäibe mudelis olulist rolli ka ettevõtte varasemate aastate kvartali käivete hooajalise kasvu või languse trend, mis on omakorda taandatud selle aasta prognoosnäitajatesse.

Prognoosmudelis on märgilise tähendusega ka krediidiskoor nii ettevõttel kui juhatuse liikmel ehk otsustajal. Juhul kui ettevõttet juhib probleemne juhatuse liige, näiteks variisik, siis jääb prognooskäive sisuliselt seisma või võib võlgade puhul, kui varasid viiakse ettevõttest välja, isegi alaneda.  

Sarnaselt prognooskäibega, modelleeritakse ka kõik teised põhilisemad prognoos-bilansiread nagu bilansimaht, käibevara, põhivara, lühiajalised kohustused, pikaajalised kohustused, omakapital, puhaskasum ja jaotamata kasum.

Huvitav ja ainulaadne on siinkohal veel seegi, et kõigil ettevõtetel arvutatakse ehk uuendatakse prognoositud finantsnäitajaid ümber igal ööl.

Peamised finantsnäitajad

Peamiste finantsnäitajatena on raportis ära toodud prognooskäive jooksva aasta kohta, prognooskasum jooksva aasta kohta, selle marginaal ja prognoosi bilansimaht. Lisaks saab tutvust teha kuu keskmise käibega ja näha, kui palju on ettevõttel kohustuste katteks varasid. 

Detailsed andmed

Veelgi detailsemalt on ära toodud ettevõtete prognoosbilanss jooksval aastal ja bilansid eelnevatel majandusaastatel. Lisaks leiab raportist info käibe ja prognooskäibe kohta tütarettevõtetes ja finantsreitingud koos rahandussuhtarvudega. Olulise detailina on kvartaalselt välja toodud ka riiklikud ja tööjõumaksud. 

Interaktiivsed graafikud

Interaktiivsete graafikutena on välja toodud alates 2015. aastast kvartaalselt tasutud maksud ja hinnangulised keskmised palgad. 

Samast ajast alates on ära toodud ka kvartaalsed näitajad nii prognoositud kui maksustatava käibe osas. Lisaks on võimalik tutvuda ettevõtte asutamisest alates saadud müügituluga riikide lõikes. 

Raportist ei puudu ka lisainfo ettevõttele kuuluvate ja kuulunud kinnisvara kohta. Tutvuda saab majandusaasta aruannetega, saadud toetustega näiteks EAS-ilt, KIK-ilt või PRIA-lt, samuti näha, millised riigihanked on ettevõte võitnud. Lisaks on ära toodud kasusaajate võrgustik. 

Storybooki raportid on väärtuslik abimees just ettevõtete tausta kontrollimisel, kuna need annavad tervikliku ülevaate potentsiaalsetest koostööpartneritest ja aitavad vältida võimalikke riske. Raportite interaktiivne olemus ja kasutajasõbralikkus muudavad need hindamatuks vahendiks ettevõtetele, kes soovivad tagada oma kliendiportfelli maksevõimelisust ning optimeerida äritegevust.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.