Eesti suuremate mängumaade ohutuse kontrolli käigus peatati nelja ohtliku atraktsiooni kasutamine

Foto: Shutterstock

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis juunis neljal suuremal mängumaal lastele suunatud teenuste ohutust. Kontrolliti nii atraktsioone ja rajatisi kui ka üldist mängumaa töökorraldust ja sellest tuleneda võivaid riske.

TTJA kontrollis projekti käigus mängumaadel ligi 70 erineva rajatise ja atraktsiooni korrasolekut ning ohutust. Sealhulgas kuulus valimisse nii mänguväljakuid, seiklusradasid, batuute, karusselle kui ka kardisõit ja põrkeautod. Kontrolli käigus tuli 3 juhul peatada atraktsiooni või selle osa kasutamine ja üks atraktsioon paluti kasutamiseks sulgeda, sest kasutamisega kaasnev oht oli suur.

Suuremaid või väiksemaid puudusi tuvastati kõikide kontrollitud ehitiste/rajatiste juures kõigil neljal mängumaal. Näiteks puudusid osadel seiklusradadel kukkumist takistavad piirded või oli maapinna kate kukkumisaladel puudulik, atraktsioonidel esines ka silmade vigastamise oht. Ise ehitatud mängumajades esinesid pea ja kaela takerdumise, kukkumise ja trepiastmete vahel takerdumise oht. Enamik puudusi oli tingitud atraktsioonide kasutuseast tingitud kulumisest ja hooldamata jätmisest.

Raskemaid tagajärgi kaasa tuua võivatest puudustest toob amet välja järgmised:

–           batuut oli nõuetekohaselt kinnitamata (5);

–           batuudi kasutamise reeglitest ei teavitatud, järelevaataja puudus (4);

–           kõrvalisele isikule ligipääsetavad elektriseadmed/masinad (6);

–           hooldamata/katkise turva- või ohutusvarustuse kasutamine (4);

–           lahtised turvavõrgud mängutoas (2).

Kõigi nelja mängumaa reeglites oli esitatud tingimus, et mängumaa või atraktsiooni kasutamine toimub kasutaja või lapsevanema vastutusel, samuti esines probleeme ka kasutajatele teabe esitamises. Selline tingimus on vastuolus võlaõigusseadusega ning on tühine. Mängumaa kasutamisel on vastutus mõlemal poolel – nii teenuse pakkujal kui ka teenuse kasutajal. Mängumaa omanik peab tagama, et pakutav teenus oleks ohutu – atraktsioonid hooldatud, korras ja ohutud, reeglid ning kodukord selgelt ja arusaadavalt esitatud. Teenuse kasutaja või lapsevanema kohustuseks on kinni pidada seatud reeglitest, piirangutest (nt pikkuse-, kaalu- ja vanusepiirang) ja käitumisnormidest.

Positiivse aspektina saab välja tuua, et kõik kontrollide käigus küsitletud teenindajad/instruktorid olid hästi kursis esmaabitarvete asukoha, mängumaa esmaabi protseduuride ning teenindajate rolliga abistamisel ja teiste külastajate ohutuse tagamisel.

Ettevõtjad tegelevad puuduste kõrvaldamisega, mitmed puudused on juba ka kõrvaldatud või on rakendatud täiendavaid meetmeid ohu vältimiseks.

Kuigi kontrollprojekti käigus leiti probleeme, saab öelda, et mängumaad on üldiselt ohutud. Atraktsioonide tootja juhistest kinnipidamine, atraktsioonide ja varustuse õigeaegne hooldus, selge teabe esitamine ja reeglitest kinnipidamine aitab luua turvalise keskkonna juhul, kui külastajad järgivad kasutamise reegleid.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.